özel eğİTİME İHTİYACI OLAN BİREYLERİN EĞİTİMİNDE AİLELERİN DESTEĞİNİN ÖNEMİ

Tarih: 14 MAY posted by Waljanon 46 Comments

     Şu inkar edilemez bir gerçektir ki eğitimin temeli ailede başlar, hayat boyu devam eder. Hayat boyu devam eden eğitim-öğretim sürecinde özellikle bizim çocuklarımız için aile desteği çok önemlidir. Çocuklarımız zamanlarının büyük bir kısmını evde aileleri ile geçiriyor. Onları en iyi tanıyan en iyi anlayan siz değerli ailelersiniz. Bundan dolayı çocuklarınızın eğitimine evde destek vererek daha kalıcı hale gelmesine büyük oranda katkı sağlamış olursunuz. Peki bu süreçte özel çocuklarımıza sahip ailelerimiz neler yapmalı bunlara bir bakalım. Bu süreçte en önemli olan şey çocuğumuzun içinde bulunduğu durumu kabullenmektir. Durum böyle olduğunda çocuklarımız için daha gerçekçi hedefler belirleyip, bu hedeflere daha rahat ulaşabiliriz. 

    Beklentilerimiz çok önemlidir. Eğer beklentilerimizi yüksek tutarsak, çocuklarımız bunları gerçekleştiremediğinde biz aileler hayal kırıklığına uğrarken, çocuklarımız da hedefi gerçekleştiremediği için düşük benlik algısı yaşayabilir. İnsanlar binbir çeşittir, her insan farklıdır, biriciktir. Bu durum bizim çocuklarımız için de geçerlidir.

    Her çocuk bireysel farklılıklara sahip olduğundan kendi içerisinde değerlendirilmelidir. Fırsat her birey için önem arz etmekte olup, bizim çocuklarımız için önemi daha büyüktür. Çocuklarımıza ‘’benim çocuğum bunu yapamaz ‘’ düşüncesiyle yaklaşmak olumlu sonuçlar doğurmayacaktır. Hayatın her döneminde kendilerini gerçekleştirebilmeleri için fırsatlar sunmalıyız.

    Normal gelişim gösteren bireylerde de olduğu gibi, bizim çocuklarımızda da; okulda veya herhangi bir eğitim-öğretim kurumunda öğrendiği bilgi ve becerilerin evde tekrar edilmesi çocuğumuzun gelişim durumunu öğrenmek, destek olmak için okul-aile işbirliği şarttır. Tüm bu söylediklerimi gerçekleştirmenin en güzel yönü ise başarı ile tamamlanan her dönemin sonunda paylaştığımız, böylece çoğalttığımız mutluluğumuzdur.